סרבנות בית ספרית

סרבנות בית ספריתבכל שנה מתקשים עוד ועוד בנים ללכת לבית הספר. תופעה זו, שזכתה לכינויים רבים, כגון: "סרבנות בית-ספרית" או "חרדה בית-ספרית", מתבטאת ברמות שונות של קושי להגיע לכיתה ולהישאר בתוך המסגרת. אך המילה "סרבנות" אינה מזהה את בעייתם המרכזית של בנים אלה.

המילה מתארת אומנם נכון את התנגדותו של הילד, אבל נכשלת בזיהוי מקורה של ההתנגדות הזו, שהוא למעשה החשש מלהיתפס כחלש וכנחות – חוויות אשר מזוהות בעיקר עם רגש הבושה.

בעבר נטו לקשור ויתור על הליכה לבית הספר עם עמדה מרדנית ונון-קונפורמיסטית, ולכן אנו עשויים לחשוב (ובייחוד כשמדובר בבנים מתבגרים) כי מדובר במורדים שמודעים לרצונם ופועלים מעמדת כוח. אולם, ברוב המקרים, המציאות היא אחרת: במרד אנו רואים כעס, בעוד שהבנים המסרבים להגיע ללימודים מאופיינים יותר בחרדה, בבושה, באדישות ובעיקר בניתוק מרגשותיהם.

הימנעות מהליכה לבית הספר היא פעולה קיצונית: אנו רגילים לחשוב כי הגעה לכיתה מדי יום מהווה את "עבודתו" של הילד, ולפיכך מדמים הימנעות שכזו לאדם מבוגר שאינו רוצה לצאת לעבודתו. התנהגות שכזו גורמת דאגה רבה להורים, שמזהים בה פרישה ממסלול החיים התקין, אך אינם יודעים כיצד לפעול.

המשבר מוביל את ההורים למריבות רבות עם הילד, ולאחר מכן זה עם זה, עם גורמים מבית הספר, ולבסוף עם רשויות הרווחה בעיר.

אף שקיימים גורמים רבים העשויים לגרום לבנים להפסיק ללכת לבית הספר, אפשר לצמצמם לשניים מרכזיים:

  • חוויית נחיתות וחולשה בהתמודדות עם ילדים אחרים.
  • חוויית נחיתות וחולשה בהתמודדות עם החומר הלימודי.

שתי החוויות הללו מעוררות את רגש הבושה, ודוחפות את התלמיד להסתגר בביתו, היכן שהוא מרגיש בטוח. הניתוק מבית הספר איננו מתרחש באופן חד והוא נוצר לרוב באופן מדורג. להלן התהליך שבו ה-"פתרון" של אי-ההגעה הופך שכיח יותר ויותר:

  • היציאה מהבית לבית הספר מלווה במתח רב ובקשיים.
  • הבן לא נכנס פה ושם לשיעורים.
  • הבן לוקח מפעם לפעם "ימי חופש" מהלימודים.
  • היעדרות מלאה לטווח קצר, שהולכת ומתארכת.

ההדרגתיות של תופעה זו מקשה על ההורים להבין אם מדובר בבעיה חמורה או באתגרים נקודתיים שאפשר להתמודד איתם בכלים הרגילים.

לבסוף, כשהבן מפסיק לגמרי ללכת לבית הספר, הוא חש הקלה רבה: אחרי תקופה ארוכה של התמודדות מתישה, פתאום משתררים שקט, חופש וביטחון. הגילוי שזהו צעד אפשרי, שאינו מוביל לתוצאות הרות אסון, הוא קטלני – מאותו רגע, הפיתוי להיעדר מבית הספר נעשה עצום.