בנים כיום

הבנים של היום אינם הבנים של פעם.

הבנים של היום חיים בתוך סיטואציה מורכבת. מצד אחד, הטכנולוגיה מעצבת אותם להיות פסיביים ועדינים ולהישען על המחשב לסיפוק צרכים רבים. מצד שני, הַחֶבְרָה מצפה מהם למעשים אשר שייכים לתקופה שקדמה לעולם הטכנולוגי של היום. למשל, להיות מחוברים לאחרים באופן ישיר, להתנהל בקשיחות ולרכוש מסוגלות להתמודדות עם קשיים השונים מאוד מאלו המתעוררים במפגש עם המחשב.

בנים רבים מצליחים לשלב בין העולמות, אף שלעיתים שילוב זה מלווה במאבקים עם עצמם ועם סובביהם; רבים אחרים מתקשים מאוד בשילוב זה, ומפתחים התנהגויות הימנעותיות הכוללות נסיגה חברתית, חוסר תפקוד לימודי ומקצועי, שימוש יתר במשחקי מחשב וצריכת אלכוהול או גראס.